Концепция

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение може да се обобщи, че бъдещият състав на Висшия съдебен съвет следва да надгради постигнатите до този момент резултати, да си постави нови цели, с които да подобри своята дейност и да въведе нови по-добри практики. За да се постигне това е необходимо членовете на Висшия съдебен съвет да бъдат млади, енергични, мотивирани и способни да постигат целите си. Тези членове трябва да се стремят да поддържат добър диалог с всички магистрати, да бъдат обективни, водени от общия ни интерес и да приемат решенията си със съзнанието, че един ден неизбежно ще търпят плодовете от дейността си. Това е и най-силният аргумент, който следва да ни води в избора на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет.